มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

มันก็มีอยู่หลากหลายองค์กรที่มีให้การช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนยากไร้คนที่ขาดโอกาสแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) หลายคนคงจะรู้จักกันบ้างแล้วว่าเขาเป็นมูลนิธิอะไร และถูกก่อตั้งมาเพื่ออะไรแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่า มันคือมูลนิธิอะไรและถูกตั้งมาเพื่ออะไร ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกคนว่า มันคือองค์กรอะไรถูกตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร ซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเริ่มมาจากจุดเล็กๆ ที่สถาบันวิจัยที่จุฬาฯ ซึ่งที่นั่นถูกทำให้เป็นสำนักงานอาสาสมัครเพื่อสังคม แต่เมื่อก่อนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีความคับแคบในทุกๆ ด้านแต่ก็มีความสนุกคึกคักเพราะว่าจะมีเด็กสาวเด็กหนุ่มหลายคนที่ช่วยกันในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ที่มารวมตัวกัน เพื่อช่วยเหลือและทำกิจกรรมที่เป็นอาสา

แล้วต้องบอกเลยว่ามันเป็นโครงการที่ดีมาก พร้อมเป็นโครงการที่ทำให้หลายคนนั้นตื่นตัว และสถานการณ์ทางสังคมก็ได้มีการให้ความสนใจ และหลายคนก็ต้องการที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีผู้คนหลายคนเข้ามาร่วมมือกัน จนทีแรกมันเป็นกิจกรรมเล็กๆ ภายในรั้วมหาลัยเท่านั้นแต่ต่อมามันกลับกลายเป็นว่ามันไปสู่หลายๆ ภาคและได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือที่ต่างๆ ในประเทศจึงทำให้เกิดความเข้าใจและก็เป็นจุดเล็กๆ ที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมันก็ 30 กว่าปีแล้วที่เป็นโครงการอาสาเพื่อสังคม และก็ได้เริ่มมีการจดทะเบียนเพื่อให้มูลนิธินั้นถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะได้สามารถทำได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในภายภาคหน้าเพื่อที่จะได้แบ่งสันปันส่วนพื้นที่ต่างๆ เพื่อได้ใช้เกี่ยวกับการกุศลและเพื่อได้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์แก่สังคม 

องค์กรนี้เป็นองค์กรการกุศลที่ช่วยในด้านต่างๆ และส่วนใหญ่กิจกรรมขององค์กรนี้จะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือธรรมชาติเพื่อฟื้นฟู แล้วก็ยังเป็นองค์กรที่มีการแบ่งสรรปันส่วนเพื่อให้มีพื้นที่แก่องค์กรอื่น เพื่อเป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์ให้องค์กรอื่นได้ร่วมใช้กันอีกด้วยเพื่อมีกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่แล้วต้องบอกก่อนเลยว่าองค์กรนี้เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และสิ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นขององค์กรนี้เลยก็คือการปลูกฝังจิตวิญญาณอาสาสมัคร เพื่อสังคมให้มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของคนหนุ่มสาว แล้วจะได้รู้ว่าการทำงานเพื่อผู้อื่นนั้นมันมีค่าแล้วมันมีความสำคัญ และมันจะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนนั้นรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจ และมีเจตนาอันดีงามในการช่วยเหลือในสิ่งต่างๆ ในสังคมและผู้คน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

ที่สำคัญในการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเลยก็คือเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างการเรียนรู้ และเพื่อทำให้อาสามีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือและอุทิศตน เพื่อที่จะได้มีความสามารถในการทำงานด้านอาสาสมัครนมสาวสมัยนี้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญและมีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือสังคมและทำงานเพื่อส่วนรวมกันมากขึ้น เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสนั้นได้มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากกับเขาบ้างแล้วก็ยังสนับสนุนเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับให้กับคนรุ่นใหม่แล้วจะได้หาแนวทางในการพัฒนาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในแต่ละภาคส่วน เพื่อให้แต่ละภาคส่วนนั้นเข้ามาช่วยเหลือกันเพื่อให้สังคมนั้นมีความยั่งยืน และสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการมีความยุติธรรม และสันติสุขมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมของเรานั้นมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และไม่ก่อเกิดปัญหาในด้านต่างๆ

และองค์กรนี้ยังทำหน้าที่เพื่อให้มีความสอดคล้องเข้ากับสังคมตามสถานการณ์ และมีการวางเป้าหมายอย่างชัดเจนในการทำงาน เพราะโครงการอาสาที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นที่ทำก็เพื่อสังคมเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นการได้ความร่วมมือจากทุกคน และทุกหน่วยงานที่พร้อมจะให้ความร่วมมือมันก็สามารถเป็นเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงการทำงาน และสามารถรวบรวมคนที่มีจิตใจอาสาเข้าด้วยกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนในการทำงานเพื่อสังคม เพื่อให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรถ้าต้องบอกก่อนว่ามันยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่องค์กรนี้ได้สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการพลเมืองอาสาหรือโครงการอาสาสมัคร เพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิดหรือแม้กระทั่งโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรทำงานด้านเด็ก และเยาวชนเพื่อสร้างพลเมืองเข้มแข็งเป็นต้นนี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นยังมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียว