" มูลนิธิกระจกเงา "

ถ้าวันนี้เราจะมาพูดถึงกับ มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันถูกก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วต้องบอกเลยว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินกับคำว่า บก. ลายจุด ซึ่งเขาเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิกระจกเงาอีกด้วยซึ่งเขาเคยทำงาน เพื่อสังคมมาแล้วกว่าหลายสิบปีและสาเหตุที่เขาได้เห็นความสำคัญของการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมา นั่นก็คือเขาได้เป็นเด็กหนุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองก็คือบ้านเขาอยู่กรุงเทพฯ ไม่เคยเห็นชีวิตตามชนบทหรือชีวิตบ้านนอกเลยแล้วเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการโครงการหนึ่งที่ได้ชื่อว่า ” อาสามะขามป้อม ” ซึ่งมันเป็นโครงการที่ทำให้เขานั้นได้เป็นจุดพลิกชีวิต และเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำหรับเขาเลยก็ว่าได้เพราะเขาไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำว่าชนบทเป็นอย่างไร และเขาจะต้องได้ไปยังชนบทได้ไปเจอทางลูกรังความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบชัดเจน

ซึ่งในช่วงที่เขานั้นได้อยู่ที่นู่นจึงทำให้เห็นว่าสังคมไทยมันเกิดปัญหาขึ้น มันกำลังเป็นวิกฤตที่ควรจะได้รับการแก้ไขซึ่งมันเป็นวิกฤตจากทางการเมืองหลังจากที่มีการรัฐประหารในปี 2534 ดังนั้นจึงมีการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อรณรงค์ในการที่จะต่อต้าน และเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอัยการศึกและในปี 2534 นั้นเขาก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิกระจกเงาขึ้นมาเขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมา และมีส่วนร่วมในทุกโครงการที่อยู่ภายใต้มูลนิธิ และเขาก็เป็นแกนกลางเป็นเสาหลักสำคัญของมูลนิธิเลยก็ว่าได้ เขามักจะใช้ชีวิตโดยอุทิศให้กับมูลนิธิของเขาอย่างเต็มที่ และก็เพื่อสังคมเพราะงานที่เขาทำนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่ทำเพื่อสังคมทั้งนั้น และมักจะนอนให้ความรู้ในสิ่งต่างๆพร้อมทั้งทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมในสิ่งต่างๆ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกที่เพื่อให้มันดีขึ้นกว่าเดิม

มูลนิธิกระจกเงา

ต้องบอกก่อนว่ามูลนิธิกระจกเงานั้น เป็นองค์กรของเอกชนที่ทำงานเพื่อสังคมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับมนุษยธรรม และความถูกต้องอย่างเช่นงานร้านอาหารหรือแบ่งปันสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หรือทรัพยากรและก็งานด้านสิทธิมนุษยชน แล้วมูลนิธิกระจกเงานั้นจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนสิ่งต่างๆ ที่สังคมนั้นได้แสดงออกมาซึ่งสะท้อนแต่ความเป็นจริง และจะช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย และด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรจึงต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายในสังคมด้วยความคิดในการสร้างคนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เห็นคนในสังคมสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นมาและมูลนิธิกระจกเงานั้นก็ยังทำงานอีกในหลายๆ ด้านนอกจากด้านที่จะเป็นอาสาแล้วก็ยังมีด้านสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย

  • สร้างคน มันเป็นวิธีสร้างอาสาสมัครที่มีจิตใจทำเพื่อสังคม และทำเพื่อผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ เลยและคนเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และทำแบบเป็นกระบวนการเพราะว่าสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากขึ้น แล้วต้องบอกเลยว่าจำนวนเกินกว่าคนเพียงไม่กี่คนที่จะแบกรับไว้ได้ ดังนั้นปัญหาของสังคมมันจึงจะจบลงได้ยากหรือแก้ไขได้ยากมากกว่าเดิม แล้วก็ไม่มีทางหมดไปดังนั้นถ้าผู้คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไข และการสร้างคนดังนั้นการสร้างคนจึงเป็นการแก้ปัญหาทางสังคมโดยตรง และจะได้สามารถลดปัญหาทางสังคมได้อย่างยั่งยืน
  • สร้างนวัตกรรม มันเป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถสร้างเส้นทางใหม่ เพื่อที่จะเป็นเส้นทางของสังคม ดังนั้นนวัตกรรมใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยนำทางไปสู่เส้นทางใหม่จะได้สามารถแก้ไขปัญหารวมถึงวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงการจะได้ออกแบบแนวทางที่จะใช้แก้ไขปัญหาของสังคม ได้ด้วยกระบวนการที่ถูกคิดค้นขึ้นมาที่มีความสอดคล้อง และเกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์สังคมในปัจจุบัน ซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปเช่นไรการสร้างนวัตกรรมก็จะเปลี่ยนไปเช่นนั้น และจะได้สามารถรองรับกับปัญหาและแก้ไขมันได้อย่างไรและพร้อมทั้งมีวิธีแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ใช่เป็นอย่างดีอีกด้วย

  • สร้างการเปลี่ยนแปลง ถ้ามีผู้คนที่เริ่มเห็นความสำคัญของการสร้างสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางสังคมหรือสร้างคนที่มีความคิดที่จะช่วยเหลือสังคม หรือนักกิจกรรมมันจะเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมันจะทำให้เป้าหมายที่แท้จริงที่วางแผนเอาไว้นั้นสามารถทำงานได้ เพราะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือนักกิจกรรมโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ปัญหาทางสังคม และนักกิจกรรมนั่นก็คือฟันเฟืองหลักสำคัญที่จะทำให้นวัตกรรมสามารถที่จะพัฒนา และนำไปใช้ทำให้เกิดความสำคัญ และการรณรงค์ขึ้นจะได้มีการร่วมมือและแก้ไขปัญหา

มูลนิธิกระจกเงา ให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ

ต้องบอกก่อนว่าเป็นอีกหนึ่งมูลนิธิที่ไม่ได้เลือกที่จะช่วย เพราะว่าเขาเปิดรับบริจาคซึ่งเงินรับบริจาคแต่ละครั้งแต่ละบาทแต่ละสตางค์ เขาก็นำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสแล้วโครงการนี้มันก็มีมานานแล้ว และก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาโดยตลอดรวมถึงยังเปิดอาสาสมัครคนที่มีใจรักในการที่จะเป็นจิตอาสา เพื่อเข้ามาช่วยงานในโครงการหรือองค์กรและก็รับบริจาคในสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เก่าหนังสือมือสองรวมถึงเสื้อผ้าที่หลายคนไม่ได้ใช้แล้ว ซึ่งสิ่งของทุกอย่างตรงนี้สามารถนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ และมูลนิธิจะนำไปมอบให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสตามสถานที่ต่างๆ จะได้เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งต้องบอกเลยว่า มันจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่ทำให้คนที่ด้อยโอกาสนั้นได้มีโอกาสกับเขาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้านเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ เพื่อไปบริจาคให้กับคนที่ไม่มีเงินซื้อการแบ่งปันของคุณก็จะช่วยผู้อื่นได้