การจัดงานอาสา

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในปัจจุบันนี้มีงานอาสาอยู่มากมายหลายอย่าง และสิ่งที่เราต้องคำนึกถึงเมื่อทำงานอาสานั้น ก็คือการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้ได้มากที่สุด ซึ่ง การจัดงานอาสา ขึ้นมานั้น ก็จะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อที่จะทำให้งานอาสานั้นมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและเกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วย ซึ่งขั้นตอนการจัดงานอาสานั้น แต่ละคนมีจุดเริ่มต้นและการขับเคลื่อนงานที่แตกต่างกันตามบริบทและเงื่อนไข แต่เมื่อพิจารณาแนวทางโดยรวมแล้ว มีจุดร่วมที่สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการจัดงานหรือกิจกรรมจิตอาสาได้ 8 ขั้นตอน จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลย การจัดงานอาสา การจัดงานอาสา ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ เราต้องสำรวจตัวเองในฐานะคนจัดงาน ซึ่งจะทำให้เราสามารถมองเห็นทิศทางในการจัดงานได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถควบคุมทิศทางของงานได้อย่างมั่นคง ทำให้งานออกมาได้อย่างมีพลัง สำหรับคำถามที่เราจะใช้สำรวจตัวเอง อย่างเช่น เรามีแรงบันดาลใจต่อการทำงานอาสาอย่างไร ทำไมจึงเลือกทำงานอาสาเรื่องนี้ เรามีความสามารถหรือทักษะอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้บ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเกิดความชัดเจนในแนวทางงานอาสาของเราได้ ขั้นตอนที่สองก็คือ…

Continue Readingการจัดงานอาสา