You are currently viewing เริ่มต้นด้วย จิตสาธารณะ เพื่อสังคม

เริ่มต้นด้วย จิตสาธารณะ เพื่อสังคม

  • Post author:
  • Post category:Blog

การมี จิตสาธารณะ นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการมีการร่วมมือกันในเรื่องต่างๆหรือจะเป็นแต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็เกิดผลดีให้กับสังคมได้อย่างมากเลย บางครั้งสิ่งที่เราทำเพียงเล็กน้อยแต่ด้วยการมีจิตสาธารณะนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็สามารถทำประโยชน์ได้เสมอ เพราะการทำแบบนี้นอกจากช่วยเหลือแล้วยังช่วยส่งเสริมให้วิถีของชุมชนนั้นดีขึ้นด้วยในวงกว้างเลยทีเดียว

การมีจิตสาธารณะ

จิตสาธารณะนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการที่จะให้มีผลที่ดีนั้นก็ต้องมีการลงมือทำให้เกิดประโยชน์ถึงจะถือว่าเป็นคนที่มีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง การไม่มองข้ามปัญหาต่างๆแล้วยังช่วยกันลงมือแก้ไขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงแค่นั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถเกิดขึ้นได้มากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับผู้อยู่ร่วมกับสังคมเดียวกัน การร่วมมือกันในวันที่หลายๆอย่างดูแย่เมื่อเกิดเรื่องในสังคมแต่เรื่องนี้ถ้าเกิดด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็ถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม

ถ้าไม่มีจิตสาธารณะ

การที่ขาดสิ่งที่เรียกว่าจิตสาธารณะไปแล้ว ก็จะทำให้หลายสิ่งที่ไม่น่าจะดีนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นจากตัวเราเองในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในชุมชนหรือสังคมเองก็ตาม ปัญหาในหลายๆอย่างหลายเรื่องจะไม่ถูกแก้ไขแถมในบางทีก็อาจจะทำให้มีเพิ่มขึ้นมากเลยก็ได้ เพราะคนจะเพียงแค่นึกถึงเรื่องของตัวเองเพียงแค่นั้น จะไม่นึกถึงเรื่องอื่นๆจะไม่ยอมเสียผลประโยชน์หรือสิ่งใดๆเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะดีได้เลยถ้าทุกคนไม่มีจิตสาธารณะ

การเป็นคนที่มี จิตสาธารณะ

การเป็นคนที่มี จิตสาธารณะ นั้นบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถึงแบบนั้นแล้วเราก็ต้องใช้เพื่อลงมือทำด้วยจะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนรวมทั้งตัวเราเองด้วย เพียงแค่ได้ทำเป็นประจำการแบ่งปันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปในที่สุดแล้วเรื่องอื่นๆนั้นก็จะตามมาเอง แค่เราทำเท่าที่เราทำได้นั้นก็เพียงพอแล้ว