UNICEF Thailand

หลายคนน่าจะรู้จักองค์กรองค์กรหนึ่งที่ทำเพื่อคนอื่นอยู่มีอยู่เยอะแยะมากมาย แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการส่งเสริมและปกป้องเด็ก ซึ่งมันเป็นองค์กรที่ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้น แต่มันมีถึง 190 ประเทศในโลก และไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนั่นก็คือองค์การ unicef Thailand ซึ่งหลายคนคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างไม่ว่าตามโฆษณา หรือโทรทัศน์แต่ต้องบอกก่อนว่าองค์การนี้เป็นองค์การให้ทุนแก่เด็กในด้านต่างๆ สำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสและไม่มีโอกาสได้มีเหมือนคนอื่น และองค์กรนี้มันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่พศ. 2489 ซึ่งโดยส่วนใหญ่หน้าที่ขององค์กร จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็กในทุกๆด้านและสิ่งที่สำคัญและก็คือด้านมนุษยธรรม เพราะว่าเด็กทั้งโลกนั้นบางครั้งได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนไปแล้วแต่องค์การยูนิเซฟก็ยังต้องการที่จะอยู่เคียงข้างกับเด็ก และช่วยเหลือเด็กๆทุกคน

UNICEF Thailand

มันเป็นเหมือนภารกิจเป็นเหมือนสิ่งที่สำคัญการช่วยเหลือเด็กในหลายๆ ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองรวมถึงการปกป้อง เพื่อให้เด็กมีสิทธิเสรีภาพและการใช้ชีวิต โดยที่สามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่และปลอดภัยเพราะว่าองค์การจะดูแล และคุ้มครองในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งยังให้การศึกษาที่ดีให้ทุกคนได้มีการศึกษา เพราะว่าเด็กบางครั้งก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการศึกษาเท่าที่ควรความสำคัญของเด็กควรได้รับการศึกษา ดังนั้นจึงได้มีการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในด้านนี้ด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กจะได้มีการพัฒนาตนเอง และช่วยเหลือตนเองได้ในวันข้างหน้า ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามในวันข้างหน้าจะทำเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็ก รวมถึงครอบครัวที่ประสบภัยเอาง่ายๆคือเป็นองค์การที่ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวของเด็กด้วย

จุดเริ่มต้นขององค์การ Unicef Thailand

UNICEF Thailand

ถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและมีต้นกำเนิดมาซักพัก ก่อนที่จะมีองค์การยูนิเซฟเข้ามาเริ่มงานในประเทศไทยก็ปี 2491 ซึ่งห่างกันประมาณ 2 ปีแล้ววัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมในด้านต่างๆ และป้องกันในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กรวมทั้งยังให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุขอนามัยหรือการเรียนโภชนาแทบทุกด้านเลยก็ว่าได้ แล้วก็ยังมีการไปแจกนมถั่วเหลืองในพื้นที่ชนบทอีกด้วย ซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้มันก็ 70 กว่าปีเข้าไปแล้วที่องค์การนี้ได้ดูแล และช่วยเหลือความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยที่ยากไร้ หรือห่างไกลเป็นตัวที่ช่วยให้มีการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้อะไรก็เปลี่ยน ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของการทำงานของยูนิเซฟไทยแลนด์ก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยเพื่อให้ครอบคลุมกับยุคปัจจุบัน

เพราะปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านจึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไป เพื่อที่จะได้ครอบคลุมและสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่เด็กได้เป็นอย่างดีรวมถึงจะได้มีการพัฒนาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือการคุ้มครองเด็กรวมถึงสุขภาพด้วย มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทางองค์กรนั้นได้เล็งเห็น และปล่อยไปไม่ได้คือต้องบอกก่อนว่าเยาวชนในประเทศนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อาจจะพัฒนาประเทศให้เป็นไปได้ด้วยดีก็ได้เยาวชนเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราจะต้องช่วยเหลือให้การคุ้มครองปกป้องส่งเสริมในสิ่งที่ถูกที่ควร เพื่อให้เกิดการพัฒนาและในวันข้างหน้าถ้าพวกเขาโตขึ้นพวกเขาจะได้มาช่วยกันพัฒนาประเทศไทยของเรานั้นให้มีความมั่นคง และแข็งแรงมากยิ่งขึ้นความจริง แล้วองค์การยูนิเซฟนั้นเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำ

ต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้สิ่งที่องค์การนี้ได้ร่วมมือกันทำ และแก้ไขกันมาอย่างยาวนานด้วยความยากลำบาก นั่นก็คือการทำเพื่อเด็กเพื่อให้เกิดกฎหมายที่สามารถคุ้มครอง และมีประโยชน์ในการเกื้อตอนเด็กทำให้เด็กมีสิทธิในด้านต่างๆ และสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการแหล่งทรัพยากรต่างๆ ช่วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและต้องการที่จะทำทุกหนทาง เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจและผลประโยชน์พร้อมทั้งทำให้เศรษฐกิจของไทยก้าวหน้า เพื่อเด็กจะได้มีโอกาสในสังคมมากขึ้นเพื่อให้เด็กทุกคนนั้นได้มีโอกาสเหมือนกัน ได้มีโอกาสได้เรียนได้มีโอกาสทางสังคม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เด็กนั้นจะได้สามารถใช้ชีวิตที่เติบโตมาอย่างมีความสุข และเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดี

แล้วภารกิจหลักๆที่องค์การนี้ได้ทำเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นการวางนโยบาย เพื่อแก่เด็กและเยาวชนจะได้มีสิทธิในสังคมรวมถึงการคุ้มครองปกป้องสิทธิเด็กในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและรวมถึงการศึกษาการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นสิ่งที่จำเป็นมากและเด็กทุกคนควรที่จะได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาระกิจที่ถูกวางนโยบายมา เพื่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเด็กให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กทุกคนนั้นได้มีการศึกษาและลดความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ และองค์กรนี้ก็เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กโดยที่ไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไร แล้วต้องบอกเลยว่าองค์การนี้ได้ทำประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละปี โครงการนี้ทำให้เด็กที่ยากไร้หรือไม่มีโอกาสทำให้พวกเขานั้นได้มีโอกาสที่จะเข้าสังคม และใช้ชีวิตเหมือนปกติกับเด็กทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก